Bestolen Bergenaar Paul Peeman kan door gulle gift weer koffiezetten voor het goede doel

Alsof Frans Bauer en de camera’s van Bananasplit nog steeds elk moment tevoorschijn kunnen komen om te vertellen dat het allemaal tóch een grapje is, zo

Koffiemachines gestolen voor de KoffieDonatieBar

Doordat ik zelf een medische geschiedenis heb waar je helemaal akelig van wordt, hierdoor volledig ben afgekeurd en blij ben dat ik nog leef, zet ik mij voor zorgdoelen in om wat terug te willen doen. Met een groepje

Van oud metaalinzameling naar KoffieDonatieBar

In 2018 heeft Paul Peeman de website metaalinzameling.nl opgericht met als doel oude metalen op te halen voor Cliniclowns & KiKa. De opbrengst van het oud ijzer werd gedoneerd aan