CliniClowns

CliniClowns zijn er voor de persoon achter de patiënt.

We hebben fantastische zorg in Nederland. Geweldige artsen en verpleegkundigen en de beste behandelingen. Gelukkig is er ook steeds meer aandacht voor het welzijn, voor de mens achter de patiënt. Omdat de menselijke kant van de zorg erg belangrijk is voor goed herstel.

Als CliniClowns mogen we de regels en rollen in het ziekenhuis of verzorgingshuis een beetje overtreden en al onze aandacht storten op het welzijn, op de persoon achter de patiënt. Niet alleen in Nederland vind je clowns in de zorg. In meer dan vijftig landen over de hele wereld zijn er professionele ‘Health Care Clowns’.

Diabetesfonds.

Het Diabetes Fonds is een Nederlandse stichting die zich actief inzet om diabetes mellitus en daardoor veroorzaakte complicaties te voorkomen en te genezen. Ook draagt het Diabetes Fonds bij aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met diabetes.

De Nederlandse Hartstichting.

De Nederlandse Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg.

Hersenstichting.

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Nu en in de toekomst. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg.

Longfonds.

Het coronavirus treft ons allemaal, maar kwetsbare mensen in het bijzonder. Zo ook Paul Peeman initiatiefnemer van diverse inzamelacties voor zorgdoelen, waar hij zelf mee te maken heeft Paul was een gewichtig persoon van 165 kilo hierdoor zwaar suikerpatiënt, had door zijn gewicht zwaar slaapapneu en weet maar al tegoed hoe benauwd het is als je geen lucht meer krijgt. 2x een herseninfarct overleeft 2x een hartinfarct overleeft, waardoor ze 2 stents hebben geplaatst ik heb een halsslagaderoperatie ondergaan en ben 86 kilo aan gewicht kwijt doordat ik een maag verkleinende operatie heb ondergaan. Door deze medische geschiedenis ben ik 100% afgekeurd en moet er niet aan denken dat ik getroffen wordt door het coronavirus aldus Peeman. Ik moet mij per slot van rekening bezig houden want stil zitten dat kan ik niet, ik ben deze soepactie begonnen voor het Longfonds voor verder onderzoek van beschadigde longen n.a.v. Covid 19, om zo via deze actie wat terug te kunnen doen aan het Longfonds. Van iedere liter soep die wordt verkocht gaat er € 1,- naar het Longfonds.

Maag Lever darm stichting.

De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die maag-, lever- en darmziekten wil voorkomen en bestrijden en daarbij de kwaliteit van leven van patiënten wil verbeteren.

De rol die de Maag Lever Darm Stichting hierbij als geen ander inneemt is die van facilitator van wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron. Om haar missie te realiseren, werft de Maag Lever Darm Stichting fondsen. Daartoe werkt zij intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en het bedrijfsleven.

Nierstichting.

Gezonde nieren zijn van levensbelang. Een nierziekte beperkt je leven enorm. Daarom strijden wij ook in 2020 elke dag voor het voorkomen van nierschade. Voor een kortere wachtlijst voor donornieren. Voor een draagbare kunstnier. Voor een betere behandeling en levenskwaliteit voor alle nierpatiënten. En voor de genezing van nierziekten. Want: je nieren zijn je leven.

Reuma Nederland.

Een betere kwaliteit van leven met reuma, dat is het doel van Reuma Nederland. Met onderzoek naar betere behandelingen, betrouwbare informatie en aandacht voor de belangen van mensen met reuma.

Spierziekte Nederland

Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat Spierziekten Nederland om een betere kwaliteit van de zorg, effectief wetenschappelijk onderzoek, goede voorlichting en informatie, ook voor artsen en professionele hulpverleners.
Al sinds 1967 zet Spierziekten Nederland (voorheen: Vereniging Spierziekten Nederland, VSN) zich hiervoor in.

Overgewicht en Obesitas

Obesitas of zwaarlijvigheid geeft niet alleen veel klachten, maar brengt ook ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Hierdoor heeft iemand met obesitas een relatief kortere levensverwachting. Obesitas geeft een verhoogd risico op: Suikerziekte (diabetes), Hart- en vaatziekten, Hoge bloeddruk (hypertensie), Longproblemen en slaapstoornissen (obstructief slaap apnoe syndroom), Gewrichtsklachten (artrose), Refluxziekte (zuurbranden), Leververvetting en galsteenlijden, Psychische problemen, Verschillende vormen van kanker, Verminderde vruchtbaarheid, Verminderd sociaal functioneren en ziekteverzuim

Emotionele en psychische problemen hebben vaak direct te maken met ernstig overgewicht. Denk daarbij aan schaamte voor het lichaam en een negatief zelfbeeld. Bovendien ontstaan er praktische problemen, zoals te kleine stoelen, geringe kledingkeuze en moeilijk eigen veters kunnen vastmaken.