Bergen op Zoom februari 2019

Op 2 februari 2019 heb ik het onderstel waar het frame op komt neergezet bij het markiezaatcollege te Bergen op Zoom door middel van een bouw tekening die ik heb laten tekenen door technisch tekenaar Dre Meesters te Roosendaal kunnen de leerlingen aan de slag.